Yashika Facility

  • Mumbai Curry, South Pine Road, Everton Park QLD, Australia

Company - Rapido 

Post - Delivery partner / Rider 

Earn  - 15k - 30k + Incentives

Location -Bangalore, Chennai, Jaipur, Kolkata, Mumbai, Chandigarh, Coimbatore, Guwahati, Ludhiyana ,Patna, Rachi, vijaywada, Vishakhapatnam, Jalandhar, jodhpur,Kota, Mysore, Tirupati, Udaipur Kanpur, Prayagraj ,Varanasi Ahemdabad, Surat  ,Jaipur Pune, Surat